Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

17 Haziran 2016 Cuma 11:30
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Bölge Planı İzleme Komisyonları Önemli Çalışmalar Yürütüyor!

Kalkınma Kurulunun daha etkin hale getirilmesi için TRC2 2014-2023 Bölge Planı amaç, hedef ve stratejilerinin hayata geçirilmesi ve gelişiminin izlenmesi amacıyla Kalkınma Kurulu üyelerinden ve ilgili kurum kuruluşlardan müteşekkil Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ayrı ayrı olmak üzere Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Kültür, Turizm ve İmaj/Tanıtım Komisyonu, Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam Komisyonu, Dezavantajlı Gruplar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonu olarak kurulmuştur. İlgili komisyonlarının ilk toplantıları 27.10.2015-30.10.2015 tarihleri arasında Diyarbakır'da, 03.11.2015-06.11.2015 tarihleri arasında ise Şanlıurfa'da; ikinci toplantıları 04-06 Nisan 2016 tarihleri arasında Şanlıurfa’da ve 10-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında da gerçekleştirilmiştir. Toplantılara yaklaşık 265 kurum, kuruluş ve STK temsilcisi katılım sağlamıştır. Bütün komisyon toplantıları Ajans uzmanları sekretaryasında gerçekleşmiş, yine ilgili uzmanların desteğiyle komisyonlara ilerleme raporları katılımcı bir süreçle hazırlatılmıştır. Komisyonların ilerleme raporları her bir komisyonun başkanı tarafından 25.05.2016 tarihinde gerçekleşen Kalkınma Kurulu Toplantısında sunulmuştur.

Toplantıda, 2014-2023 Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri altında yer alan hedefler, stratejiler ve yatırım kararlarının gerçekleşmesi konusunda koordinasyona destek vermek ve ilerlemelere ilişkin izleme görevi görmek amacıyla Kalkınma Kurulunun 2015 yılı I. olağan toplantısında kurulan “Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları” tarafından hazırlanan 2. ilerleme raporları kurula sunulmuştur.

Doğrudan Faaliyet Destekleri Mayıs Dönemi Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 01 Nisan 2016 tarihinde ilan edilen Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı (DFD) kapsamında 01-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ajansımıza yapılan ve değerlendirmesi tamamlanan faaliyet başvuruları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur. DFD Mayıs dönemi sonuçlarına www.karacadag.org.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıda yukarıdaki konuların yanısıra 2017 yılı Bütçe hazırlık çalışmaları, Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü.