2016 Yılı Mali Destek Programlarının Başarılı Projeleri Belirlendi!

3 Kasım 2016 Perşembe 10:58
  • 2016 Yılı Mali Destek Programlarının Başarılı Projeleri Belirlendi!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın Güngör Azim TUNA Başkanlığında, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İsmail DEMİRKOL ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ahmet SAYAR’ın katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıda Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı içerisinde ilan edilen GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı, GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı’nın değerlendirme sonuçları karara bağlanarak başarılı olan projeler belirlendi.

a) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ilan edilen GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda12 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Elenen Proje Teklifleri Listesiiçin tıklayınız

b) GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılması amacıyla çıkılan GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 16 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

c) Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki ekonomik, sosyal ve kentsel gelişimi desteklemek için bölgede yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevreye duyarlı temiz üretimin kalkınma üzerindeki pozitif etkileri vasıtasıyla bölgenin rekabet gücünün artırılması ve yeşil büyümeye katkı sunulması amacıyla çıkılan Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı kapsamındaAjansımıza toplamda 15 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Yedek Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Başarılı olan proje sahiplerine sözleşmeye davet bildirimi gönderilecektir. Yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurulmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince söz konusu destekten feragat edilmiş sayılacaktır. Sözleşme imzalamaya gelmeden önce aşağıda linki verilen bilgi notunun incelenmesi ve ekinde belirtilen evrakların doldurulması gerekmektedir. 

Sözleşme Öncesi Bilgi Notu için tıklayınız

Sözleşme Öncesi Talep Edilen Evraklar için tıklayınız

Proje hazırlayarak Ajansımıza başvuruda bulunanlara çok teşekkür ediyor; projelerin Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ