Ajanslar Arasında Tatlı Bir Rekabet İstiyoruz

25 Ağustos 2010 Çarşamba 16:05

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerinin de katılımlarıyla, kalkınma ajanslarında kaydedilen ilerlemeler, destekler ve ajanslara ilişkin hedeflerle ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi.

Başbakanlık Yeni Bina'da 14 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda Bakan YILMAZ, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.

Kalkınma ajanslarına aktarılan kaynakların nüfus, gelişmişlik düzeyi ve ajansların performans ölçüsüne göre dağıtıldığını ifaden eden Bakan YILMAZ, bu üç göstergenin birlikte değerlendirilip kaynak tahsisi yapıldığını söyledi.  Ajanslar yeni kurulduğu için, şu anda bütçelerinin belirlenmesinde performanslarının önemli bir kriter olarak görünmediğini, ancak ileriki günlerde bu çerçevede değerlendirmelerin yapılacağını anımsatan Sayın YILMAZ Kalkınma ajanslarında performans esaslı bir mekanizma olduğunu dile getirerek ajanslar arasında tatlı bir rekabet istediklerini söyledi. Genel Sekreter ve uzmanların kadrolu olmadığını ifade eden Sayın Cevdet YILMAZ, “Sözleşmeli olarak çalışıyorlar. Bu nedenle performans esaslı çalışmak zorundalar. Kişilerin performansının ötesinde, kurumsal performansı Devlet Planlama Teşkilatı  olarak belirleyeceğiz. Yarış yaptırmayı öngörüyoruz. Hangi ajansın performansı yüksekse, toplam kaynağın yüzde 5-10’unu ayırıp, daha etkili projeler geliştiren, projeler üreten ajanslara daha fazla kaynak ayıracağız. Genel sekreterler bunu görüp talip oldu. Dolayısıyla burada uygulamayı göreceğiz. Performansı düşük olan genel sekreterler yönetim kurulları tarafından değiştirilebilecek. Ya da bizim tarafımızdan değiştirilmesi önerilebilecek. Uygulamada performansı yüksek olanlar kurumsal olarak faydalanacak. Düşük olanlar da bunun yaptırımlarıyla karşılaşacaklar” diye konuştu.

2010’da bütün ajanslar proje teklif çağrısına çıkacak

Bu zamana kadar 7 kalkınma ajansının proje teklif çağrısına çıktığını açıklayan Sayın YILMAZ konuşmasını “2010 yılında bütün ajanslar proje teklif çağrısına çıkarak bölgesel destek vermeyi hedefliyor. 2009 sonunda, İzmir, Çukurova, Mevlana, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansları teklif çağrısına çıktı.  Bu teklif çağrılarında bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilen proje değerlendirme süreci devam ediyor. KOBİ, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı gibi bileşenlerde çıkılan bu teklif çağrılarıyla projelere toplam 95 milyon TL mali destek kullandırılacaktır. Ayrıca, Dicle ve Karacadağ Kalkınma Ajansları yaklaşık bir ay önce proje teklif çağrısına çıkmış olup, halen proje tekliflerini toplama sürecinde çalışmalarına devam etmektedirler” şeklinde sürdürdü.

Bölgelerin küresel rekabet güçleri artırılacak

Türkiye’nin bölgesel politika’da yeni bir döneme geldiğini belirten Bakan YILMAZ “gelişmiş ülkeler, kalkınmış ülkeler, kendi içlerindeki dengeyi daha iyi kurmuş ülkelerdir, Bizim de aynı çerçevede ilerleyeceğimizi düşünüyorum.  Ajanslarla bölge içi bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacağız. Bütün bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını artıracağız. Gelişmiş bölgelerin uluslararası küresel rekabet güçlerini artırmak istiyoruz” dedi.