1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.

25 Ağustos 2010 Çarşamba 16:24
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.
 • 1. Uluslararası Kamu-üniversite-sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Yapıldı.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB'in ortaklaşa düzenlediği 1. Uluslararası Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası yapıldı.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında devam eden sempozyumun açılışına, Ajans Genel sekreterimiz Dr. İlhan KARAKOYUN Büyükşehir Belediye Başkanı Osman BAYDEMİR, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Galip ENSARİOĞLU, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa KAPLAN, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ,  Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI, Bitlis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasında üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgileri üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birinin üniversite sanayi işbirliği olduğunu dile getiren Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ, sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için, teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerektiğini, bunun da ancak, güçlü bir üniversite sanayi işbirliği ile mümkün olacağını belirtti.

“Arkanızda bilim ve teknolojinin gücü yoksa sanayinizin kendini sürdürme şansı olmaz" şeklinde konuşan DTSO Başkanı Galip ENSARİOĞLU, üniversite sanayi ve kamu işbirliğinin Diyarbakır özelinde değerlendirildiğinde, etkili yöntemlere ve acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birinin üniversite sanayi işbirliği olduğunu anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman BAYDEMİR, bu üretimi toplum yararına kullanabilmenin en önemli araçlarından birinin ise yerel yönetimlerin bu işbirliği içerisinde yer alması olduğunu belirtti.

Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteklediği pilot uygulama olan ilk programın Diyarbakır’da uygulandığını anlatan KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ise, "Mermerciliği geliştirme, bölgesel bir yatırım cazibesi oluşturma, Diyarbakır’daki kobilerin ve girişimciliğin geliştirilmesi gibi başlıklarda dört projemiz vardı. Birini bugün bu etkinlikle gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Moderatörlüğünü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY’ın yaptığı oturumda Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hamdi TEMEL’ in konuşmasının ardından Ajans Genel Sekreterimiz Dr. İlhan KARAKOYUN çağrılı bildiriler kategorisinde  "Bölgesel Kalkınmada Yeni Aktörler; Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği" başlıklı bildirinin sunumunu gerçekleştirdi. Genel Sekreterimiz ülkemizde planlı ekonomik kalkınma anlayışının benimsendiği 1960’lı yıllardan bu yana bölgesel gelişmenin hızlandırılmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine özel bir önem verildiğini hatırlatarak bunu sağlamak üzere bölgesel gelişme planlarının hazırlanmasının yanı sıra çeşitli kalkınma araçlarının kullanıldığını belirtti. KARAKOYUN konuşmasında “ Bu amacı gerçekleştirmek için diğer ekonomik ve sosyal tedbirlerin yanında yerel katılımı arttıracak, ortak girişim alanlarını geliştirecek ve yerel ekonomik gelişmeye yerel aktörlerin ortak katılımını düzenleyecek yeni yerel yönetişim modelleri ile kurumsal yapılara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak düşüncesiyle ülkemizde oluşturulan ve bölgesel gelişmede yeni bir hamle olarak değerlendirilebilecek kurumsal yapıların başında bölgesel kalkınma ajansları gelmektedir.” dedi.

Ajansımızın 2010 yılında hakkında da bilgi veren Dr. İlhan KARAKOYUN “17 Nisan’da 2010 yılı Mali Destek Programlarının açılışını yaptık. Bölgede istihdam yaratacak sektörleri ve turizmi öne çıkarmayı hedef edinerek, yatırımcılardan gelen projelere %50-65 arası hibe desteği vereceğiz. Bu yıl için 10 milyon 400 bin Lira Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, 12 milyon 500 bin Lira Ekonomik Gelişme Mali Destek Programına olmak üzere toplamda 22 milyon 900 bin Lira tutarında doğrudan finansman desteği sağlayacağız.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Sempozyumun ikinci gününde ise Ajansımız Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Selman DELİL Mesleki Eğitim kategorisinde “Kalkınmaya Etkileri Açısından Eğitim ve Diyarbakır- Şanlıurfa İçin Mevcut Durum Analizi” başlıklı bildirisinin sunumunu yaptı.

Ajan uzmanlarımız,  sempozyum boyunca kurulu olan standımızda Ajansımızın 2010 yılı Mali Destek Programlarını ve Yatırım Destek Ofisimizi katılımcılara tanıttılar.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin bulunduğu 650 sayfalık Bildiriler Kitabının basımı da Ajansımız tarafından sağlandı.