Ajansımız 2018 Yılında 30 Milyon TL Destek Verecek!!!

29 Aralık 2017 Cuma 09:39
 • Ajansımız 2018 Yılında 30 Milyon TL Destek Verecek!!!

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, Kobi, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.

KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı 11.500.000 TL
Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı  9.000.000 TL
Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı 4.500.000 TL
Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 5.000.000 TL

KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı:
Programın amacı, TRC2 Bölgesindeki KOBİ'lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması ve aşağıda açıklanan öncelikler çerçevesinde firmaların desteklenmesidir. Bu amaç belirlenirken mevcut sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmişlik durumu ile önceki yıllarda yürütülen programlara yapılan başvurular ve diğer teşvik, destek ve hibeler göz önüne alınmıştır. Program kapsamında getirilen ciro kriteri, dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi ve konu öncelikleri ile yatay bir odaklanma tercih edilmiştir.


KOBİLER  (İMALAT SANAYİ)
Program Bütçesi: 10.000.000 TL
Asgari: 50.000,00 TL - Azami: 500.000,00 TL

YAZILIM VE TASARIM
Program Bütçesi: 1.500.000 TL

Asgari: 50.000 TL- Azami: 200.000 TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Güden
 • Küçük ve Ortaboy İşletmeler Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000.’ TL’yi (Sekiz Milyon TL), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000.-TL (Bir Milyon TL), aşmayan işletmeler)
 • Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,
 • Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri,
Küçük ve Ortaboy İşletmelerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı:
Programın amacı, 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı’nın temel amacı ise birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanmasıdır.

Program Bütçesi: 9.000.000 TL
Asgari: 75.000,00 TL - Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe Belediyeleri),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)
 • Üniversiteler,
 • Turizm Sektörü İle İlgili Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı:
Programın amacı,  TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

Program Bütçesi: 4.500.000 TL
Asgari: 25.000,00 TL - Azami: 300.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Anaokulu Müdürlükleri,
 • Anasınıfı Bulunan Okul Müdürlükleri,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • OSB Müdürlükleri
 • SS Kooperatifleri
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 90’ına kadar hibe desteği verilebilecektir.

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı:
Programın amacı TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köyler'in ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması,  sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Program Bütçesi: 5.000.000 TL
Asgari: 75.000,00 TL - Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 • Sanayi Sektörü İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).
 • OSB Müdürlükleri, İŞGEM’ler
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00
Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr
Başvurular 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır. 
Program ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.gov.tr internet sitesinden takip edilebilir.

Program rehberleri için tıklayınız.

 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ