Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

5 Temmuz 2018 Perşembe 14:47
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında, Diyarbakır Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumali ATİLLA, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat ÇİFTÇİ, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet KAYA ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Halil PELTEK’in katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

 


2018 Yılı Mali Destek Programlarına İlişkin Değerlendirme Süreci Tamamlandı!

Ajansımız tarafından Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı; Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı; Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000,00 TL hibe desteği ile dört program için proje teklif çağrısına çıkılmıştı.

Programlara başvurular 26 Mart 2018 tarihinde sona ermiş ve taahhütnamelerin son teslim tarihi olan 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren değerlendirme süreci başlamıştır. Programlara ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmış ve Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Toplantıda, Yönetim Kurulu tarafından destek almaya hak kazanan projeler karara bağlanmıştır.

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı’na Başvurular Başlıyor!

Ajansımız tarafından Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 27 nci maddesi çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Rehberi ile uygulama takvimi hazırlanmış ve Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Toplantıda, Ajans tarafından hazırlanan rehber ve uygulama takvimi uygun görülerek programın ilan edilmesine karar verilmiştir. Programa ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.

Sosyal Destek Programı (SODES) Ajansımız Tarafından Uygulanacak!

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklemek amacıyla uzun dönemdir uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES) 2018 yılından itibaren artık Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecektir. Toplantıda 2018 Yılı Sosyal Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde hazırlanan 2018 Yılı Sosyal Destek Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri ile uygulama takvimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Program için yakın zaman içerisinde proje teklif çağrısı ilan edilecek ve potansiyel yararlanıcılara programa ilişkin detaylı bilgi verilecektir.

Toplantıda ayrıca Ajans tarafından önceki dönemlerde desteklenen ve uygulaması devam eden programlara ilişkin ilerleme durumu, 2019 yılı Çalışma Programı Bütçesi hazırlık çalışmaları ve 2017 yılı Dış Denetim Raporu görüşüldü.

Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da Toplandı!