Diyarbakır’daki Yatırımların Son Durumu Ele Alındı

7 Ağustos 2018 Salı 18:09
  • Diyarbakır’daki Yatırımların Son Durumu Ele Alındı

Diyarbakır Valisi ve Ajansımız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında Diyarbakır’daki yatırımlar ele alındı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, DTSO Başkanı Mehmet Kaya’nın yanı sıra kurum müdürleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:“Bildiğiniz gibi Türkiye, son yapılan seçimler sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 100 günlük icraat programı açıklanmıştır. Bu programın temel hedefi ülkemizin gelişmesi, kalkınması, daha mutlu ve güzel yarınlara ulaşması, insan merkezli bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve özellikle kalkınmanın yerelden başlayarak her boyutuyla her aşamada canlı tutulması ve sürdürülmesidir. Bu perspektifte, Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı 100 günlük icraat programı başlığında, bizde Diyarbakır olarak gerek kamu, gerek özel, gerek sivil, tüm bileşenler, 00bize düşen sorumlulukları, iş ve işlemleri yerine getirmek, bu perspektifte Diyarbakır’ımızı daha iyi ve kalkınmış bir geleceğe taşıma sorumluluğu içerisindeyiz. Şüphesiz bu konuda, kamu adına bizim alacağımız kararlar ve yapacağımız tüm çalışmalarda, ilimizdeki reel kesimi temsil eden başta Ticaret ve Sanayi odamız olmak üzere tüm kurumlarımız, Oda, Borsa ve Birliklerimiz, bileşenimiz ve paydaşımızdır. Onlarla birlikte tam anlamıyla bir güç birliği, gönül birliği ve iş birliği kurmak zorundayız. Biz, ülkemize ve ilimize, Diyarbakır’ımıza inanıyoruz. Çok daha iyisini yapacağımızı, çok daha güzel bir yarınlara, inşallah, ortak bir çalışma ile ulaşacağımızı da biliyoruz. Bu noktada, geride, Diyarbakır'da kalkınma ve gelişme adına kaybedilen yılları, zamanları, bu noktada PKK terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin, bu kentin gelişmesine yönelik ihanetlerini de not etmek istiyoruz. Artık bu kentin, insanımızın ve bu ülkenin kaybedecek bir anı bile yok. Amacımız, hedefimiz, hiç durmadan ve artık zaman kaybetmeden, insan merkezli bir kalkınmayı ve Diyarbakır’ı bir bütün olarak daha mutlu bir yarınlara ulaştırmayı sağlamaktır. Diyarbakır insanı bunu istiyor ve hak ediyor. 10000 yıllık bir yerleşimin, insanlık tarihinin en eski, en köklü birleşim merkezinin, Dicle'nin bereket, refah ve aydınlık getirdiği bu toprakların bilge insanlarının net bir tavrı ve artık teröre karşı açık bir tutumu vardır. Ben bu noktada, bütün bu süreçte, Teröre karşı net bir tavrı sergileyen, birlik ve beraberliğimiz de kalkınmayı amaçlayan Diyarbakırlı hemşerilerime de içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün Diyarbakır, bir diyarı huzurdur. Her köşesinde, her noktasında, Diyarbakır, bütün güzelliklerin yaşandığı ve her açıdan da hissedildiği bir güzellikler yurdudur. Bu noktada, bizim de tek amacımız, sağlanan huzur ve güven ortamında, ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmayı hızlandırmak.

Büyük yatırımlarımız devam ediyor. Diyarbakır'da, bölge ve ülkenin kaderini etkileyecek çok önemli çalışmalarımız sürüyor. Bunların başında, biliyorsunuz, Silvan projesi yer alıyor. Silvan projesi, GAP’tan sonra Türkiye'nin en büyük entegre, toplumsal ve sosyal kalkınma ve gelişme projesidir. 8 baraj 23 sulama tesislerini içeren dev projedir. 235 bin hektarlık bir alan proje tamamlandığında, inşallah 2023'le birlikte hedefliyoruz, sulanacak ve sulu tarıma kavuşacaktır. Bu 300 bin insanımızın doğduğu yerde, iş ve istihdam sahibi olmasını ve sulu tarıma geçerek Diyarbakır'ın sadece ülkemiz için değil dünya çapında bir tarım ve gıda üretim merkezi olmasını sağlayacaktır. Bugün burada bulunan bileşenlerimiz, üniversitemizden başlayarak, şimdiden bunun hazırlıklarını yapmak zorunda ve çabasındayız. Özellikle, il tarım uygulamaları, ürün deseninin gıda sanayine katkı sağlayacak boyutta değişiminin sağlanması, çiftçilerimizin eğitilmesi, çiftçi birliklerinin ürün satış ve bunun saniyeye dönüşümünü sağlayacak işletmelerin tesis ve temin edilmesini ve gelecek perspektifte gıda sanayinde dünya çapında bir merkez olacak Diyarbakır’ımızda şimdiden bununla ilgili altyapıların üretilmesi gündemimizde ve devam eden çalışmalar perspektifinde. Şüphesiz tarımın, bugün, Türkiye'de başat ve belirleyici merkezi Diyarbakır, gerek hububat, gerek pamuk, gerekse de diğer endüstriyel girdiler de, 2023 sonrasında çok büyük boyutlarda ve çok önemli üretim hasılalarında karşımıza çıkacak, Yine altyapıda Diyarbakır’ımızda gelecek bir büyük hedefi karşılama noktasında, Diyarbakır'ın tarihi geçmişinde olduğu gibi Türkiye'nin Ortadoğu ve Asya’ya bağlantısını sağlayacak bir lojistik, bir transfer, bir üretim, bir sanayi merkezi olması iddiası ve misyonu vardır. Diyarbakır bu misyonunu hiçbir zaman terk etmemiş ve bu konumundan vazgeçmemiştir. Zaten tarihsel geçmiş Diyarbakır'a bu sorumluğu yüklemektedir.

Gerek Lojistik gerek insan ve beşerî sermaye derinliği ve gerekse de sahip olduğu zenginlikler, 2023 Türkiye hedeflemesinde Diyarbakır'ın bu anlamda bir merkez olma konumunu çok açık bir şekilde pekiştirmektedir. Bu bilinçle hareket ediyor. Bu bilinçle çalışmalarımızı yönetiyoruz. Bu perspektifte devam eden çalışmalarımızı, yatırımlarımızı, bununla ilgili kamu ve özel iş birliklerimizi değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi devam eden ve bizim için ve Diyarbakır için önem taşıyan bazı sanayi başlıklı projelerimizde var. Kısaca onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce Diyarbakır'da sanayi altyapısı oluşturan Organize Sanayi Bölgemizde genişleme alanı projemiz devam ediyor. Hâlihazırda yatırımların ve yatırımcıların talebini karşılamak da zorluk çektiğimiz ve yer üretemediğimiz için yeni gelişme alanı olarak 190 hektarlık bir alan tahsisi ve yer seçimi, 19 Nisan 2018 tarihi itibari ile kesinleşmiştir. Bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu haliyle imar planı çalışması tamamlanan ve Bakanlık onayına sunulan bu çalışmayla, en az 5000 kişilik bir istihdam sağlayacak bir altyapı üretilmiş demektir. İlimize, insanımıza ve sanayimize hayırlı olsun diyor ve inşallah en kısa zamanda bu tahsis ile birlikte yatırımların başlayacağını da paylaşmak istiyorum. Bu perspektifte, ikinci önemli gelişme olarak da sizlerle paylaşmak istediğim husus, Diyarbakır merkezi, çok önemsediğimiz ve Diyarbakır’ı taşıyacak olmasına inandığımız Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz. Bildiğiniz gibi ilimiz, pamuk üretiminde bugün itibariyle Türkiye'de 4. Sıradayız. Ama Silvan projesi ile birlikte açık ara dünya çapında bir merkez olacağız. Altını çizmek istiyorum, sadece pamuk üreten değil, dünyanın en kaliteli pamuğunu üreten bir kent ve bir merkez iddiasındayız. Dicle'nin ve Silvan projesinin bereketli sularının ürettiği pamuk, dünya çapında bir kaliteyi işaret ediyor. Bunun tescillenmesi, dünya çapında rekabetçilik endeksine konu edilmesi çalışmalarını da başlattık. Nasıl ki bazı merkezler dünyada organik tarımda ve üretim de markaysa, Diyarbakır'da bu markayı hem hak eden, artık gecikse de bir an önce inisiyatif gerçekleştirerek elde etmeye gayret gösteren konumdadır. Şimdi, bu perspektifte, Valiliğimiz koordinasyonunda, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz tüzel kişiliği kurulmuş ve geçtiğimiz günlerde de ön çalışmaları tamamlanarak 129 hektar da Türkiye'ye açılan yatırımcı daveti sonucunda gelen talepler doğrultusunda da ön talep ve tahsisleri de neredeyse tamamlamış durumdayız. Sevindirici olan, çok açık söylüyorum, çok yüksek bir talep aldık. Sanayinin, üretimin birçok açıdan speküle edildiği bir ortamda, reel ekonomi ve reel talep bu kadar açık bir şekilde, bu kente, bu ülkeye ve geleceğe güveni göstermektedir. Şu an itibariyle 105 parselimizde yatırım tutarı olarak 378 milyon 200 bin TL tutarında bir yatırım taahhüdü ve talebi geldi değerli arkadaşlar ve bu haliyle sunulan talep dosyaları toplamı 9984 kişiye tekabül ediyor. Tekrar altını çiziyorum bunlar çok ümit ve güven veren rakamlar. İlimize ve ülkemize 9984 kişilik istihdam reel ve 378 milyon 200 bin Türk Lirası toplamındaki yatırım tutarı talebimiz geldi ve Diyarbakır merkezde ağırlıklı olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Batman, Mardin benzeri Türkiye'nin her tarafından gelen yatırımcılarımızın taleplerini aldık. En kısa zamanda bunun da reel olarak gerçekleşmesini ve inşallah, tahsislerin ve temel atmalarında başlamasını bekliyoruz. Yine Sanayi perspektifinde ve üretime dayalı gelecek sürecinde 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımızda devam ediyor. Sanayinin üretim alanlarının üretilmesi çok önemli bir konudur. Sanayicinin altyapısı tamamlanmış, her düzeyde erişimi sağlanmış, lojistiği tamamlanmış bir üretim havzası üretimin olmazsa olmazıdır.

Bugün Diyarbakır, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı ve ilan ettiği destekler ve teşvikler, bu noktada bizim yereldeki sağladığımız katkılar ve reel kesimde Oda, Borsaların ortaya koyduğu gayretlerle çok önemli bir yatırım merkezi olacağı da açıktır. Gelecek, perspektif açısından da çok zorunlu bir şey şüphesiz üretim alanlarını üretmektir. 2.Organize Sanayi Bölgemizde de Diyarbakır Şanlıurfa karayolları 28. kilometre civarında 329 hektarlık bir alanın tahsis değişikliği onaylanmış ve yer seçimi de kesinleştirilmiştir. İnşallah gelecekte bu Organize Sanayi Bölgemizde artan talep tahsis edilecek. Diyarbakır'ın gelişme ve kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacaktır. Ve son temel başlıkta bugünkü toplantımızda Lojistik Merkez projemiz. Bu konu benim yaklaşık 12-13 yıl önce Samsun Valiliği döneminde Türkiye'de bir ilk olarak başlattığım, daha sonra Mersin Valiliği döneminde yine gündemime alarak çalıştığım ve Diyarbakır'da da göreve başladığım ilk günden itibaren ajandamızın ilk sıralarında yer verdiğim bir konudur. Tartışmasız bugün üretim zincirinin en önemli halkası lojistiktir. Üretim maliyetleri açısından baktığınızda minimum yüzde 15 ile 25 arasında yer alan ve en önemlisi marka ve pazar ilişkisini tanımlayan bir başlıktır lojistik. Lojistiğin bütün ulaşım ve erişim başlıklarında sürdürebilir olması, maliyetler açısından ekonomik ve efektif olması ve şüphesiz beklentilere dönük bir projeye konu olması gerekir. Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odamız partnerliğinde, Valiliğimiz denetiminde, Kalkınma Ajansımızın iş birliğinde gerek benim daha önceki ve hayata geçirdiğim iller ve uygulamalar, gerekse dünya modelleri ve uygulamaları perspektifinde çalışmamız sürüyor. Ama şu an itibariyle size paylaşacağım konu arazi ve yer tahsisinde 229 hektarlık bir alan tahsis edilmiş. Diyarbakır Elâzığ karayolu üzerinde bunun planlama çalışmaları ve dediğim gibi en ideal şekilde oluşması sürmektedir. Belki önümüzdeki kısa gelecekte en son modelleri yerinde görmek amaçlı bir teknik heyet incelemesi uluslararası alandaki doğru örneklere yönlendirecektir. Bu toplantımız başta da ifade ettiğim gibi Diyarbakır'ın kendine dönük ev ödevinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edilen ilk 100 günlük icraat takviminin içerisinde kendi sorumluluklarının paylaşılmasına dönük bir teknik çalışma toplantısıdır. Devam edecek ve şüphesiz bu iş birliğimiz sürekli ve sürdürebilir olacaktır. Amacımız, hedefimiz ve çabamız insan merkezli bir kalkınmanın sağlanması, ilimiz ve ülkemizin bugünden daha güzel yarınlara ulaşmasıdır” dedi.

Diyarbakır’daki Yatırımların Son Durumu Ele AlındıDiyarbakır’daki Yatırımların Son Durumu Ele Alındı