2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı

25 Ağustos 2010 Çarşamba 17:53
  • 2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı
  • 2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı
  • 2011-2013 Bölge Planı Çalışmaları Başladı

Ajansımızca hazırlanan 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı’nın onayının ardından, TRC2 Bölgesi (Diyarbakır- Şanlıurfa) 2011-2013 Bölge Planı çalışmalarına başlandı.

Ajans uzmanlarımız bu çalışmalar öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı’na ve bölge planı hazırlama tecrübelerinden faydalanmak üzere Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı’na çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Bölge Planı çalışmaları kapsamında öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı planlama uzmanları ve diğer Ajansların görüş ve önerileri göz önüne alınarak, hazırlık sürecinin planlaması yapılıp bölge planında yer alacak sektörler ve diğer konu başlıkları belirlendi.

Bölge Planı hazırlama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere, ajans uzmanlarından oluşturulan Bölge Planı Hazırlama Komisyonu sektörler itibariyle mevcut durum analizleri çalışmalarına başladı. Komisyon, 20 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen bir toplantıda Bölge Planı çalışma takvimi, süreç planlaması ve görev paylaşımı hakkında tüm ajans personeline bilgi verdi.

Bölgenin mevcut durum analizine veri teşkil etmesi amacıyla; her iki ildeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından resmi yazıyla bilgi ve belge istenirken bölgenin mevcut durumuna ve sektörlerine dair verilerin bulunduğu araştırma raporları, durum raporları,  uzmanlık tezleri, strateji dokümanları, diğer istatistiki veriler ile üst ölçekli planlar, diğer bölge planları, akademik makaleler, diğer ülkelerdeki kalkınma ajanslarının hazırladığı bölgesel ekonomik strateji belgeleri ve benzeri çalışmalar toplanıp komisyon üyelerine sunuldu.

Mevcut durum tespitleri kapsamında; Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesinde bulunan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel yapılarını, teknolojik yapılarını, ticari yapısını, gelecek için planlarını ve beklentilerini ortaya koyacak bir sanayi envanterinin hazırlanması planlanmaktadır. Bu envanter çalışmasında kullanılacak anketler, her iki ilimizdeki Ticaret ve Sanayi odaları, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri, TUİK ve KOSGEB-İGEM’ler ile işbirliği yapılarak oluşturulacak.  Yüz yüze görüşme yoluyla önceden isim ve adresleri tespit edilen işletmeler için hazırlanan bu anketler bir planlama dahilinde tamamı anketörler tarafından ziyaret edilerek uygulanacak. Elde edilen veriler ise analiz edilerek sonuçları yayınlanacak.

Ülkemizde daha önce hazırlanmış olan bölge planları, Planlama Programlama ve Koordinasyon birimi uzmanları tarafından Bölge planı hazırlama çalışmaları kapsamında incelenirken, her uzman, diğer bölge planlarıyla veya üst ölçekli planlarla ilgili çalışma yaptıktan sonra Bölge Planı hazırlama komisyonu üyeleri başta olmak üzere tüm Ajans personeline bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarla eşzamanlı olarak, 27 Mayıs 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ve aynı gün ve tarihli Kalkınma Kurulu toplantısında da Bölge Planı Hazırlama çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Katılımcı planlama anlayışına uygun olarak bölgenin vizyonunu belirlemek amacıyla; Kalkınma Kurulu katılımcılarından vizyon önerileri alınıp katılımcılarla birlikte vizyon alternatifleri belirlendi.