Gap Kalkınma Paltformu 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

26 Ağustos 2010 Perşembe 09:51
  • Gap Kalkınma Paltformu 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı
  • Gap Kalkınma Paltformu 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı
  • Gap Kalkınma Paltformu 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

GAP Kalkınma Platformu 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Şırnak’ta yapıldı.

Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 2 Temmuz Cuma günü düzenlenen toplantıya Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ başkanlık yaptı.

Toplantıya ayrıca DPT Müsteşar Yardımcısı Ahmet YAMAN, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit BİNGÖL, Şırnak Valisi Vahdettin ÖZKAN, Ajans Genel Sekreterimiz Dr. İlhan KARAKOYUN, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah ERİN, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülmecit KARATAŞ, , Diyarbakır Milletvekili Kutbettin ARZU, Bingöl Milletvekili Yusuf COŞKUN, Siirt Milletvekili Afif DEMİRKIRAN ve  Şırnak Milletvekili Abdullah Veli SEYDA katıldı.

 "GAP"IN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAY YÜZDE 14"Ü GEÇMİŞTİR"

Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ, toplantının açılışında yaptığı konuşmada GAP Kalkınma Platformu"nun, bölgeye yapılacak yatırımların teşviki, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bölgedeki yatırımcılar arasında sinerjinin sağlanması, yatırımların artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçladığını anlattı.
GAP yatırımlarına 1990-2007 döneminde bütçeden yılda ortalama yüzde 7 pay ayrılırken, 2008 yılında oranın yüzde 12"e yükseldiğini kaydeden Bakan YILMAZ şöyle konuştu: "2009 yılında GAP"a 3,1 milyar lira, 2010 yılında da 4 milyar lira ayrılmıştır. Böylece GAP"ın devlet bütçesinden aldığı pay yüzde 14"ü de geçmiştir. GAP Eylem Planı"nda ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sosyal gelişmenin sağlanması, altyapının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olmak üzere 4 ana eksen altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300"ün üzerindedir."
GAP"ın temel eksenini oluşturan sulama yatırımlarında çok önemli gelişmelerin sağlandığını kaydeden Bakan YILMAZ, 2012 yılı sonuna kadar 1 milyon 60 bin hektarlık alanın sulanabilir konuma getirilmesinin hedeflendiğini bu amaçla 2009 yılında toplam uzunluğu 386 kilometre olan 3 ana kanalın inşaatına başlandığını ifade etti.

SODES UYGULAMASI

Sosyal Destek Projesi (SODES) uygulamaları kapsamında istihdam, kültür, sanat ve spor alanlarında 2008 yılında toplam bütçesi 42 milyon lira tutarında olan 398 adet projenin finanse edildiğini ifade eden Cevdet YILMAZ, ""2009 yılında ise 92 milyon liralık 778 adet projenin finansmanı uygun bulunmuş, yılsonu itibariyle öngörülen kaynak projelere aktarılmıştır. Programın 2010 yılı ödeneği 155 milyon liradır"" dedi.
Bölgesel kalkınmayı yalnızca kamu kaynaklarıyla gerçekleştirmenin imkânsız olduğunu kaydeden YILMAZ, yerel dinamikleri harekete geçirmek, kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak ile özel sermaye birikimini sağlamanın şart olduğunu sözlerine ekledi.

BÖLGESEL KALKINMAYI TEK KUTUPLU OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK İMKÂNSIZ

GAP Bölgesinde kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi, üretimde düşük verim ve yetersiz kalite, elverişsiz pazarlama sistemleri, teknoloji, eğitim, örgütlenme eksikliği gibi sosyal ve ekonomik problemlerin çözümü ve yerel toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsat sağlanmasını amaçladıklarını kaydeden YILMAZ konuşmasını şöyle tamamladı. “Bölgesel kalkınmayı tek kutuplu yani yalnızca kamu kaynaklarıyla gerçekleştirmek zor, hatta imkânsızdır. Yerel dinamikleri harekete geçirmek, kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak ve özel sermaye birikimini sağlamak şarttır. Platformumuzun çalışmalarının Bölgede kurulacak çok boyutlu ortaklıklar ve özel sektörün ekonomik büyümeye katkısını sağlayacak yeni girişimlere vesile olmasını diliyorum.”