İhale İlanı: Kurum/firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

3 Aralık 2019 Salı 11:05

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakır’da Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.