Sözlü Yarışma Sınavını Kazananlar

26 Ağustos 2010 Perşembe 10:03
  • Sözlü Yarışma Sınavını Kazananlar

25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek Uzman Personel ve İç Denetçi alımı amacıyla yapılan PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda belge ve bilgileri tam olan, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen ön şartları sağladığı anlaşılan, nitelikleri istihdam edilecek branşa uygun ve en fazla geçerli niteliğe sahip adaylar 5 Temmuz 2010 tarihinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) alınmıştır.

25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav ve değerlendirme sonucuna göre, aşağıdaki adaylar sınavda başarılı olmuştur.


Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; 70 (yetmiş) puanı aşan Ziraat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik alanlarında birer aday olmak üzere toplam 4 (dört) aday başarılı bulunmuş; ancak, bu alanlarda 70 (yetmiş) puanı aşan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenmemiştir. Ayrıca, İç Denetçi ve diğer alanlarda uygun nitelikte ve başarılı aday bulunamamıştır.

Sözlü Yarışma Sınavını kazanan adaylarla ilgili olarak bundan sonraki süreç aşağıdaki gibi olacaktır.

Ajans Yönetim Kurulunca, sınavda başarılı olan adayların Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 14/ğ maddesine göre işe alınması ile ilgili karar alındıktan sonra, Ajans Genel Sekreterliğince adayların adreslerine “Göreve Başlama İçin Çağrı” gönderilecektir.

Göreve Başlama İçin Çağrıyı alan adayların Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 16/2 nci maddesi uyarınca bu çağrının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgelerle birlikte sözleşme imzalamak ve göreve başlamak üzere Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere saygıyla duyurulur. 08.07.2010

 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ