İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgelerine Su Götürme Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir; https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html .


Konu:
Yapım İşi İhale İlanı

Ekap İKN No: 2022/927702

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.10.2022 - 10:00

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgelerine Su Götürme Projesi Şebeke Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.