İhale İlanı – Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı – Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakırda Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/18/CMDP/01

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22 Mart 2019 Cuma günü Saat: 10.00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yenişehir Mahallesi Yusuf Azizoğlu Caddesi Fiskaya Yenişehir Diyarbakır adresinden veya www.dtso.org.tr, www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.


Teklifler, 22/03/2019 tarihinde, saat 10:30’da ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yenişehir Mahallesi Yusuf Azizoğlu Caddesi Fiskaya Yenişehir Diyarbakır adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.