İhale İlanı - Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı - Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa II. Organize Sanayi Bölgesinde Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/17/GDPU2/0001

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02 Nisan 2019 Salı günü Saat: 10.00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Paşabağı Mah. Adalet Caddesi No: 9, 63040 Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www.sutso.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.


Teklifler, 02.04.2019 tarihinde, saat 10:30’da ve Paşabağı Mah. Adalet Caddesi No: 9, 63040 Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.