İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Tekno-girişimcilik ve İnovasyon Merkezi
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı- Kurum / Firma Unvanı: Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfada Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi işi için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:289 Haliliye / Şanlıurfa adresinden veya www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 05/12/2019 Saat: 10.30

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 05/12/2019 tarihinde, saat 11:00’da ve Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:289 Haliliye / Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.