İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Osb Yapım İşi İhalesi – Zeyilname
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır OSB Yapım İşi İhalesi – Zeyilname

Diyarbakır Organize Sanayi Müdürlüğünün, 2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen DİYARBAKIR 1. KARMA OSBNİN (1. VE 2. İLAVE) ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ kapsamında yapılacak yapım işi ihalesi ile ilgili dokümanda aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

Eski hali:

n)            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Benzer İş Gruplarından

- (A) Altyapı İşlerinden III. Grup su isale hatları, IV. Gruptaki içme ve kullanma suyu şebeke işleri ve A IX. Grubu İşler…

Yeni hali:

n)            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Benzer İş Gruplarından

- (A) Altyapı İşlerinden III. Grup su isale hatları, IV. Gruptaki içme ve kullanma suyu şebeke  işleri , A IX. Grubu İşler ve A XVIII Gurubu iş deneyim belgeleri…

İş bu zeyilname, İhale Dokümanının İSTEKLİLERE TALİMATLAR Kısmının 14. maddesine göre düzenlenmiştir.


İhale dosyasının son hali için tıklayınız.
İhale proje dosyaları için tıklayınız.