İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Zeyilname
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - Zeyilname

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi projesi için yapacağı mal alımı ihalesinde 14/02/2020 tarihi itibarıyla Zeyilname yapılmıştır. Güncel İhale Şartnamesi aşağıdadır.