İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Yapım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/18/CMDP/02

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22/05/2020 Cuma Günü Saat: 10:00

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yenişehir Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Cd.  21100 Fiskaya / DİYARBAKIR adresinden veya www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 22.05.2020 tarihinde, saat 10:00’da ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.


Projeler için tıklayınız.