İhale İlanı- Kurum/firma Unvanı: Korak İplik San.ve Tic.a.ş
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı- Kurum/firma Unvanı: Korak İplik San.ve Tic.A.Ş

Korak İplik San.ve Tic.A.Ş, Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Akçakale Yolu Üzeri 10.Km Eyyübiye/ŞANLIURFAda Çırçır-Prese İşletmesinde Makine Ekipman / Enerji Verimliliğinin Artırılması, Uygulamalarının Süreklileştirilmesi projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Mal Alım İşi İhale İlanı

Başvuru sahibi: Korak İplik San.ve Tic.A.Ş

Referans No: TRC2/19/EKV/0013

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 28.08.2020 günü saat 13:30

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Akçakale Yolu Üzeri 10.Km Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinden veya www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.karacadag.gov.tr yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 28/08/2020 tarihinde, saat 13:30 da ve Akçakale Yolu Üzeri 10.Km Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır

 

İhale Dosyası için tıklayınız.