İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı: Kurum / Firma Unvanı: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Diyarbakırda Girişimci Destek Merkezi için bir mal alımı işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Konu: Mal Alımı İhale İlanı

Başvuru sahibi: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Referans No: TRC2/18/CMDP/02

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 03/09/2021 Cuma Günü Saat: 10:30

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Diyarbakır Sanayi Mektebi, Seyrantepe Mah. Yenişehir/Diyarbakır adresinden veya www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.dtso.org.tr ve www.karacadag.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 03/09/2021 tarihinde, saat 10:30’da ve Diyarbakır Sanayi Mektebi, Seyrantepe Mah. Yenişehir/Diyarbakır adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İhale Dosyası için tıklayınız.