2022 Yılı Fizibilite Desteği
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2022 Yılı Fizibilite Desteği

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kalkınma ajanslarının 2022 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdamı temasına katkı sunacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

2022 Yılı Fizibilite Desteği