2020 Yılı Fizibilite Desteği
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2020 Yılı Fizibilite Desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL bütçeli 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı.