2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde Yenilikçi ve modern yöntemler kullanılarak sanayi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, hizmet sektöründe turizmin teşvik edilmesi, sanayi ,tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin rekabet güçleri ile işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, böylece yeni istihdam olanaklarının yaratılarak işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.

2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Programın Amacı:
Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde Yenilikçi ve modern yöntemler kullanılarak sanayi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, hizmet sektöründe turizmin teşvik edilmesi, sanayi ,tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin rekabet güçleri ile işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, böylece yeni istihdam olanaklarının yaratılarak işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasıdır.

Program öncelikleri:
  1. İşletmelerin pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek dış pazar paylarının artırılması.
  2. İşletmelerin fiziki ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi
  3. Emek-yoğun iş kollarının (tekstil… vb) desteklenmesi
  4. İşletmelerde teknoloji kullanımının ve teknoloji transferinin artırılması, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesiyle rekabet güçlerinin artırılması
  5. Alternatif turizm olanaklarının değerlendirilerek turizmin çeşitlendirilmesi.
2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı