2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı:Program ile Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programıyla; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesindeki ekonomik, sosyal ve kentsel gelişimi desteklemek için bölgede yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevreye duyarlı temiz üretimin kalkınma üzerindeki pozitif etkileri vasıtasıyla bölgenin rekabet gücünün artırılması ve yeşil büyümeye katkı sunulması amaçlanmaktadır.

2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı
Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:
Kar Amacı Güden Kuruluşlar için, Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için, Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?
Kâr Amacı Gütmeyen;
Kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB Müdürlükleri ve Kooperatifler ile STK’lar.

Kar Amacı Güden;
Üretici Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve KOBİ’lerdir.
KOBİ Projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2016 Saat: 23.59

Bu yıl proje başvuruları online olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr)  üzerinden yapılacak. Başvurular 16 Mayıs 2016 tarihinden itibaren başlayacak.
Programlar ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.org.tr internet sitesinden takip edilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ