Kalkınma Ajansları COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

Kalkınma Ajansları COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı 31 Mart 2020 tarihi itibari ile Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etmiştir.

Kalkınma Ajansları COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı 31 Mart 2020 tarihi itibari ile Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etmiştir.

Programın amacı, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Program Bütçesi: 6.000.000 TL

Asgari Tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 600.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 1 ay, azami 3 aydır.

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 • Üniversiteler,
 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, (RAM, okul, hastane, halk eğitim, gibi kurumların bağlı oldukları il/ilçe/bölge müdürlükleri adına başvuru yapmaları gerekmektedir)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, vb.),
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Kar Amacı Güden İşletmeler (Kar amacı güden işletmelerden doğrudan salgınla mücadele konusunda faaliyet gösteren/üretim yapan işletmeler öncelikli desteklenecek olup bu çerçevede yürütülen faaliyetler uygun görülecektir.).

 

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz.

Kar Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin KAYS üzerinden TRC2/20/COVID-K referans kodlu programa başvurması, kar amacı güden başvuru sahiplerinin ise TRC2/20/COVID-Ö referans kodlu programa başvurması gerekmektedir. Yanlış programa başvuru yapılması halinde proje ön inceleme aşamasında elenecektir.

Program İlan Tarihi: 31 Mart 2020

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 31 Mart 2020

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2020 Saati: 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 08 Mayıs 2020 Saati: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 31 Mart 2020 tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

UYARI: Program ile ilgili olarak bütün görüşmeler telefon, e-posta, internet tabanlı uygulamalar gibi platformlardan yapılacak olup Ajans binasına başvuru sahipleri kabul edilmeyecek; yüz yüze görüşme, toplantı, bilgilendirme vb. yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği