2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı

Ajansımız tarafından 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzuna (DYK) uygun olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Bu programla Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinin mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı öncelikleri arasında; turistik öneme sahip tarihi, doğal ve kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması; sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi; bölgenin potansiyellerinin tespiti ve ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri ve analiz çalışmalarının desteklenmesi; bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparklar, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve etkin şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmaların desteklenmesi; bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli olabilecek stratejik planların yapılması ve buna yönelik eylemlerin desteklenmesi bulunmaktadır. 

Program için Ajansın 2011 Yılı Bütçesi’nde tahsis edilen toplam kaynak tutarı 630.000,00 TL’dir. Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek asgari destek tutarı 20.000,00 TL, azami destek tutarı ise 70.000,00 TL olup, başvurularda eş finansman sağlanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Programdan sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar yararlanabilecektir.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.karacadag.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.