2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES)
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES)

Programın amacı, TRC2 Bölgesinde tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda, mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin ve konaklama tesislerinin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanmasıdır.

2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES)

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya yatırım yapacak işletmelerin fiziki, dijital ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması.

Öncelik 2: İşletmelerin yönetim, tasarım, üretim, pazarlama, satış vb. süreçlerinin iyileştirilmesi.

Öncelik 3: Stratejik hizmet sektörlerinden biri olan turizm sektöründeki konaklama işletmelerinin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması.

Program Bütçesi: 40.000.000 TL

Program kapsamında, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır.

  • Asgari Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 350.000 TL
  • Azami Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 3.500.000 TL

Projenin Uygulama Süresi: 12 aydır.

Kimler Başvurabilir?

  • Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren veya yatırım yapacak kâr amacı güden işletmeler ve bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler.
  • Öncelik 3’e yapılan başvurular için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım/İşletme Belgeli konaklama tesisleri.

Program İlan Tarihi: 19 Ağustos 2022

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 05 Eylül 2022

Aracı Kuruma Başvuru İçin Önerilen Son Tarih: 30 Eylül 2022

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Kasım 2022 Saati: 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 17 Kasım 2022 Saati: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 05 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, programın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek pyb@karacadag.gov.tr adresine veya 0412 237 12 14 faks numarasına gönderilebilir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.