Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı

7 Ekim 2020 Çarşamba 15:00
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erin, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

 

Mezopotamya Markası “Destansı Topraklar” Mottosuyla Dünyaya Tanıtılacak


Geçtiğimiz yıl, Bölgemizin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mezopotamya Turizm Destinasyonu için bölgede çalışan TRC Bölgesi Kalkınma Ajansları ve GAP BKİ işbirliğinde ortak bir “Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı” hazırlanmıştır. Bu Program, sözü geçen kurumların eşgüdümü ile ortak tanıtım ve markalaşma faaliyetlerini kapsamakta olup, her bir alt bölgenin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda GAP BKİ ve TRC Bölgesi Kalkınma Ajanslarınca yürütülmektedir. Bu çalışmayla program sonucunda, GAP Bölgesi’nde kültür ve turizme yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak İl ölçeğinde değil, Bölge ölçeğinde yürütülmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Bölge ölçeğinde turizm çekim merkezleri oluşturmak, GAP Bölgesi turizmini çeşitlendirmek, markalaşmayı sağlayarak Bölge’nin turizm gelirlerini artırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmak amaçlanmaktadır. Toplantıda önümüzdeki üç yıl boyunca uygulanacak “Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”na ilişkin sunum yapılmıştır. Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; turizmde yeni konseptin il bazlı gelişme yerine bölgesel ölçekte strateji gelişimine odaklanmak üzerine kurgulandığı bu nedenle TRC Bölgesi Kalkınma Ajanslarının GAP BKİ ile iş birliği içinde yürütecekleri “Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”nın bölgenin turizmden istenen payı alabilmesi için kritik önemde olduğu belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantısına bu temaya ilişkin görüş ve önerileri alınmak üzere Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da davet edilmiştir. Bölge illerimizin valileri başkanlığında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinin turizm potansiyelinin yeni iş birlikleri ile güçlendirilebileceği, bu üç ilin turizm rotalarının özellikle kültür, inanç ve gastronomi turları anlamında yeniden ele alınması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda yürütülecek ortak faaliyetler ile kültürel miras ve turizmde eşsiz değerlere sahip olan illerin paydaşlarının katılımıyla turizmde hak ettiği yerlere gelecekleri ifade edildi.

Yeni Takım Arkadaşları Alıyoruz


Yaklaşık 11 yılı geride bırakan ve bölge kalkınması adına önemli çalışmalara imza atan Ajansımız yeni personel alımı için ilana çıkıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı için önümüzdeki günlerde Personel Giriş Sınavı ilan edilecektir. Sınav sürecine ilişkin detaylar Ajansımız web sayfası üzerinden (www.karacadag.gov.tr) paylaşılacaktır.


Toplantıda ayrıca Ajansın 2020 Mali Yılı Ara (Ocak-Haziran Dönemi) Faaliyet Raporunun onaylanması ve kamuoyuna açıklanmasına ve 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Taslağının onaylanmasına karar verildi.

 

 

Ajansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da ToplandıAjansımız Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı