Başarılı Projeler Belirlendi!

26 Ağustos 2010 Perşembe 11:26

Ajansımız tarafından 2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 17 Nisan 2010 tarihinde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı adı altında 2 mali destek programı için Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

Son başvuru tarihi 04.06.2010 olan Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 404 proje teklifi ve son başvuru tarihi 11.06.2010 olan Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 66 proje teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir. 

08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmış ve Değerlendirme Komiteleri tarafından kontrol edilmiştir.

Başarılı proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Genel Sekreterlikçe Ajans personeli görevlendirilerek “ön izleme ziyaretleri” gerçekleştirilmiş; Genel Sekreter tarafından başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce Ajans personeli marifetiyle her bir projenin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları ayrı ayrı incelettirilerek, Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi’nin önerileri doğrultusunda, uygun olmayan maliyetler bütçeden çıkarılmış ve abartılı bütçe kalemleri ise düşürülmüştür.

Bu inceleme sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden başarılı proje listesi Genel Sekreterin Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.

Programlar itibariyle belirlenen Asil Proje Listesi ve Yedek Proje Listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değer olan 65’in altında puan aldıkları için Asil ve Yedek Listelerde yer almayarak elenen projelerin sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Proje hazırlayarak mali destek programlarımıza başvuruda bulunan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  20/08/2010 

 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ