Bölge Planı İçin Vizyon Belirleme

20 Eylül 2010 Pazartesi 01:11
  • Bölge Planı İçin Vizyon Belirleme
  • Bölge Planı İçin Vizyon Belirleme
  • Bölge Planı İçin Vizyon Belirleme

Ajansımızın hazırlıklarına 2010 yılı Mayıs ayında başladığı ve Bölgemizin 2011-2013 yıllarını kapsayacak olan Bölge Planı hazırlama çalışmaları hızla devam etmektedir.

Plan hazırlıkları kapsamında 31 Ağustos 2010 tarihinde bölgenin vizyonunu belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, ajans personelinin yer aldığı beş çalışma grubu oluşturulmuştur. Her bir çalışma grubu, katılımcı planlama anlayışına uygun olarak bölgenin vizyonunu belirlemek amacıyla 2010 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu toplantısında, kurul üyelerinden alınan Bölge Vizyonu önerilerini değerlendirmeye almıştır. Gruplar, kendi aralarındaki değerlendirme sonucunda Kalkınma Kurulundan gelen bir vizyon önerisi üzerinde uzlaşmaya varıp vizyon cümlesini geliştirmişlerdir.

Her çalışma grubu geliştirdiği vizyon önerisini tanıtıp, Bölgenin hangi kaynak ve potansiyeline dayandığını ve hangi açılardan Bölgenin gelecek tasavvurunu yansıttığını ortaya koyup seçim gerekçelerini bildirmişlerdir.

Her grup kendi vizyon önerisini tanıttıktan sonra, beş alternatif üzerinden oylamaya geçilmiştir. Oylama sonucunda en çok oyu alan üç vizyon alternatifi değerlendirilerek üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle vizyon önerilerine nihai şekli verilmiştir.

Oluşturulan bu vizyon alternatifleri Ajansımızın internet sitesi üzerinden yayınlanarak bölge halkının oylamasına sunulacaktır. Aynı zamanda, Eylül ayında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılması planlanan “sektör toplantılarında” da katılımcılarla paylaşılacaktır. Daha sonra, en çok oyu alan alternatif, öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek revize edildikten sonra, Bölgemizin 2011-2013 Bölge Planı vizyonu olacaktır.