Bölge Planı Çalıştayları Başlıyor

20 Eylül 2010 Pazartesi 01:13
  • Bölge Planı Çalıştayları Başlıyor

2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı’nın onayının ardından, Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi, Nisan ayından itibaren, 2011-2013 yılları Bölge Planı çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Bu kapsamda, ziyaret edilen Devlet Planlama Teşkilatının ve diğer kalkınma ajanslarının görüş ve önerileri göz önüne alınarak, Bölge Planı hazırlama sürecinin planlaması yapılmış ve bölge planında yer alacak sektörler ve diğer konu başlıkları belirlenmiştir. Söz konusu süreç planlaması çerçevesinde, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki kurum ve kuruluşlardan gerek resmi yazı ile gerekse kurum ziyaretleri yoluyla mevcut durumun tespit edilmesi ve analizinin yapılması amacıyla bilgi ve belge talep edilmiştir. Ayrıca, katılımcı planlama anlayışına uygun olarak bölgenin vizyonunu belirlemek amacıyla; Kalkınma Kurulu katılımcılarından vizyon önerileri alınmıştır.

Bunlara ek olarak,  Ajansımız tarafından, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın mevcut durum tespitlerinin katılımcılarla paylaşılması, bölge illerinin ve sektörlerin sorunlarının belirlenmesi ve Bölge Planı Stratejilerinin oluşturulması amacıyla, Bölge Planı Çalıştayları düzenlenerek bölgedeki paydaşların bilgilendirilmesi ve ilgili tarafların görüş ve katkılarının alınması planlanmıştır.

Çalıştaylar 20-23 Eylül 2010 tarihleri arasında Şanlıurfa’da El Ruha Oteli’nde, 27 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında ise Diyarbakır’da Malabadi Oteli’nde düzenlenecektir. Hem Diyarbakır’daki hem Şanlıurfa’daki çalıştaylar sabah 09.30’da başlayıp 16.00’a kadar devam edecektir.