Türkiye Ix. Tarım Ekonomisi Kongresi Şanlıurfa’da Düzenleniyor!

20 Eylül 2010 Pazartesi 10:04
  • Türkiye Ix. Tarım Ekonomisi Kongresi Şanlıurfa’da Düzenleniyor!

Ajansımızın da desteğiyle Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öncülüğünde, 22-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kongre’nin Organizasyon Komitesi’nde, Ajansımız Genel Sekreteri Dr. İlhan KARAKOYUN ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü E. Uğur DİVİTÇİ de yer alıyor.

Kongre’nin Amaç ve Kapsamı:

Bilindiği gibi olumsuz küresel iklim değişikliği, kaynakların azalması, nüfus artışı gibi sorunların yanında yaşanan küresel ekonomik kriz de son yıllara damgasını vurmuştur. Dünyada hem ekolojik hem de ekonomik alanda artan sorunlar, uygulanan yanlış politikalar, yaşanan toplumsal ve kültürel değişim bu konunun gerek tek boyutlu, gerekse her iki açıdan yerinin ve öneminin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu bağlamda, son yıllarda tartışıldığı gibi bu kongrede de “Ekolojik kriz ile ekonomik kriz kıyaslanabilir mi?, Hangisi daha önemli?, Dünya ve Türkiye üzerinde etkileri ne olmuştur? (iklim değişikliği, ormanların, doğal alanların hızla tahrip edilmesi, tüm canlı yaşamı için artan olumsuz değişimler vb.), Ekonomik açıdan hangi önlemler alınmalı? (dış ticaret, AB’ye uyum süreci, döviz kurları, bankacılık sektörü, istihdam), Politikadan kaynaklanan sorunlar nelerdir ve neler yapılabilir? (kıyıların ve tarım arazilerinin yanlış politikalarla yok edilmesi, kültürel ve tarihi varlıkların hızla tahrip edilmesi vb.) Ayrıca daha da önemlisi ekonomik ve ekolojik krizin Türkiye tarımı, tarım politikası, tarımsal yayım hizmetleri, kırsal kalkınma, tarımsal sanayi, tarımsal örgütlenme üzerine etkileri nelerdir? vb. birçok soruya kongrede yanıt aranacaktır. Bu alanlarındaki akademik ve disiplinler arası nitelikli çalışmalar, hem ülkemizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacak, hem de bilimsel çalışmalara ufuk açacaktır.

Kongre Kapsamındaki Konular:

1.   Tarımsal İşletmecilik
2.   Tarımsal Pazarlama
3.   Tarım Politikası
4.   Tarımsal Yayım ve Haberleşme
5.   Tarım ve Çevre
6.   Tarımsal Sanayi
7.   Tarımsal Örgütlenme
8.   Kırsal Kalkınma.