Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı Proje Pazarı Toplantısı

29 Eylül 2010 Çarşamba 09:36
  • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı Proje Pazarı Toplantısı
  • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı Proje Pazarı Toplantısı
  • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı Proje Pazarı Toplantısı
  • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı Proje Pazarı Toplantısı

AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen NET4SOCIETY Projesi çerçevesinde 21 Eylül 2010 tarihinde İstanbul Hotel Ramada Plaza’da TÜBİTAK’ın organizasyonu ile “Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Araştırma Alanı Proje Pazarı” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ajansımız adına Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ayşegül ÖZBEK ve ajans tarafından geliştirilmekte olan “Kentsel Bölge Kalkınma Politikaları Oluşturulması” çalışmaları için danışmanlık hizmeti veren şehir plancı Serdar NİZAMOĞLU katılmıştır.

Toplantının sabahki oturumunda Avrupa Komisyonu çalışanları tarafından 2011 yılı hibe programları hakkında bilgilendirme yapılmış, “Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Araştırma Alanı 3. Çağrısı” için başvuru koşulları aktarılmıştır. “2010 AB Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı” kapsamında yapılan etkinliklerden bahsedilmiş ve Avrupa’daki yoksulluk verileri paylaşılmıştır.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise “SSH Alanı 2011 Çağrısı ve Çağrı Başlıkları” için uluslararası konsorsiyumlar oluşturulması için ikili görüşmeler yapılmıştır. Toplantıya 22 ülkeden yaklaşık 100 kişi katılmıştır.

Ajansımız uzmanı Ayşegül ÖZBEK, danışman Serdar NİZAMOĞLU ile birlikte geliştirmekte olduğumuz “Kentsel Bölge Kalkınma Politikaları Oluşturulması” çalışmalarını aktarmak ve bu çalışmalar çerçevesinde “SSH Alanı 2011 Çağrısı ve Çağrı Başlıkları” için uluslararası konsorsiyum oluşturmak amacıyla Avusturya’dan Viyana Kentsel Sürdürülebilirlik Enstitüsü (OIKODROM), Fransa’dan DIAL Kalkınma Enstitüsü, Norveç’ten OSLO Üniversitesi ve İtalya’dan mesleki eğitim üzerine hizmet sunan “Assocazione Formazione Professionale” ile ikili görüşmeler yapmıştır. Görüşülen organizasyonlar geliştirmekte olduğumuz kalkınma politikalarına olumlu yaklaşmış ve bu alana ilişkin işbirliklerinin geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir.

Son başvuru tarihi 2 Şubat 2011 olan çağrı için uluslararası konsorsiyum oluşturmaya yönelik görüşmelere ve çalışmalara devam edilmektedir.