Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı

29 Eylül 2010 Çarşamba 14:02
  • Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı
  • Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı
  • Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı
  • Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı
  • Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı
  • Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı

KOSGEB tarafından organize edilen 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı 24.09.2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, KOSGEB Başkan Yardımcıları Bayram Mecit, Tuna Şahin, Metin Şatır, Airties Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelebi ve çok sayıda kurum, kuruluş ve sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştaya Ajansımız adına Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Baver AYDIN katılmıştır.

Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi, İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması gibi konuları içeren çalıştayın hedefi “Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerin sunumunun sağlanmasıyla KOBİ’lerin rekabet gücünü ve ekonomideki payını arttırmak” için ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek proje ve faaliyetlere ilişkin önerilerin bir araya getirilmesidir.

Teknik bir komite tarafından değerlendirilerek uygun bulunan proje ve faaliyetler 2011 - 2013 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (KSEP) kapsamına alınacaktır.

Konu hakkında detaylı bilgi için www.kosgeb.gov.tr.