Hibe Desteği Alan Yararlanıcılarımızın Dikkatine

6 Ekim 2010 Çarşamba 17:17

Yararlanıcıların proje satın almalarını ve uygulama sürecini başlangıç toplantısında dağıtılan proje uygulama rehberine uygun olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Özellikle satın alma süreçleri olan;
• Doğrudan Alım Usulü,
• Pazarlık Usulü,
• Açık İhale Usulü,
Dikkatle incelenmeli, uygulama bu usuller için belirlenmiş kriterlere göre yürütülmelidir.
Satın alma usulleri ve satın alma sürecinde kullanılacak matbu evraklara ajansımızın web sayfasında, satın alma takvimi ve gerekli belgeler isimli pencereden ulaşılabilmektedir.
Uygulamanın bu usuller dışında gerçekleşmesi halinde oluşan maliyetlerinuygun maliyet olarak kabul edilmeyeceği göz ardı edilmemelidir.