Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu

10 Kasım 2010 Çarşamba 09:51
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu
 • Kalkınma Kurulu'nun Yeni Başkanı Desob Başkanı Alican Ebedinoğlu

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki üyelerinin katılımıyla 9 Kasım 2010 Salı günü saat 13.30’da Diyarbakır Dedeman Otel Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi, Kalkınma Kurulu, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK’ların temsilcilerinin yer aldığı 100 kişiden oluşan bir kuruldur.
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak görev yapan Kalkınma Kurulu, yılda en az iki kez toplanmakta ve Bölgenin (Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri) sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak tavsiyeleri belirlemektedir.
22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ajansımızın Kalkınma Kurulu Başkanlığı, 2 yıldan beridir Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil DOLAP tarafından yürütülüyordu.
9 Kasım 2010 günü yapılan toplantıda, gelecek 2 yıllık dönemde görev yapmak üzere, Kalkınma Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Kâtip Üyelikleri için yapılan seçimde, Kalkınma Kurulu Başkanlığına DESOB Başkanı Alican EBEDİNOĞLU ve Başkan Vekilliğine Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil DOLAP seçildi.
Kalkınma Kurulu Kâtip Üyeleri olarak da, Şanlıurfa İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü F. Cemal SOFUOĞLU, Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Y. Edip PAÇAL, Şuayip Sulama Birliği Müdürü Abdurrezzak HOROZ ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Y. Sait KOYUNCU seçildi.
Toplantıda, ayrıca, Ajans Faaliyet Raporu ile Bölgemiz için Ajans Uzmanları tarafından hazırlanan 2011-2013 Bölge Planı ile ilgili görüşmeler yapıldı.
Toplantının gündemi aşağıdaki gibidir:
T O P L A N T I  G Ü N D E M İ

S. N.

Konu

1

Bir önceki birleşimde alınan kararların okunması.

2

Ajans Genel Sekreterliğince Ajansın çalışmaları hakkında Kalkınma Kurulu’na bilgi verilmesi.

3

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.

4

Ajans tarafından uygulanacak 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı’na ilişkin Kalkınma Kurulu’na bilgi verilmesi.

5

Türkiye ile Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı’na ilişkin Kalkınma Kurulu’na bilgi verilmesi.

6

Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2011-2013 Bölge Planı’nda belirtilen bölgesel gelişme hedefleri ile temel amaç ve önceliklerinin Kalkınma Kurulu ile paylaşılması. 

7

Gelecek Dönem için Kalkınma Kurulu Başkan ve Kâtip Üyeleri’nin seçilmesi. 

8

Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak tavsiyelerin belirlenmesi.

9

Toplantı sonuçlarına ilişkin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulacak raporun hazırlanması ve toplantıya ilişkin bir “sonuç bildirisi” yayımlaması.

10

Bir sonraki Ajans Kalkınma Kurulu toplantısı için tarih ve yer belirlenmesi.

Bir sonraki Ajans Kalkınma Kurulu toplantısı, 26 Mayıs 2011 tarihinde Şanlıurfa’da yapılacak.

Kalkınma Kurulu Toplantısı Kararları için tıklayınız.

Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildiri için  tıklayınız.