2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Çağrısı

13 Kasım 2010 Cumartesi 18:18
  • 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Çağrısı

Ajansımızca, 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı için çağrıya çıkılmış olup, bu programla Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinin mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı öncelikleri arasında; turistik öneme sahip tarihi, doğal ve kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması, sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri ve analiz çalışmalarının desteklenmesi, rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparklar, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve etkin şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmaların desteklenmesi, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli olabilecek stratejik planların yapılması ve buna yönelik eylemlerin desteklenmesine yer verilmiştir.
Program için Ajansın 2010 Yılı Bütçesi’nde tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000,00 TL’ olup proje başına en fazla 70.000,00 TL hibe verilebilmekle beraber eş finansman zorunluluğu bulunmamaktadır.Programdan sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar yararlanabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Başvuru Rehberi için tıklayınız...

Ekler için tıklayınız...

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları Veri Giriş Formu için tıklayınız...