2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

3 Aralık 2021 Cuma 13:42

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı.