Ajansımız “ Bölgedeki Meyveciliğin Geliştirilmesi ” Paneline Katıldı

20 Aralık 2010 Pazartesi 13:34
  • Ajansımız “ Bölgedeki Meyveciliğin Geliştirilmesi ” Paneline Katıldı

Ajansımız, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliği ile 17 Aralık 2010 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Bölgedeki Meyveciliğin Geliştirilmesi” konulu Panel ve Ortak Akıl Toplantısına katılmıştır.

Panelde Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emin Uğur Divitçi, “Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayi Üretimi Açısından Mevcut Destek Programları” başlığı altında tarımsal ürünlerin işlenmesine ilişkin bölgemizde uygulanan Hazine Müsteşarlığı teşvikleri ve ajansımızın yürütmekte olduğu Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı hakkında bilgi vermiştir.

MEYED, 1993 yılında, gelişen Türk meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamak üzere kurulmuştur. Sektördeki meyve suyu üreticisi firmaların tümü ile ambalaj ve hammadde sağlayıcı firmaları da bünyesinde buluşturan MEYED, 1997 yılından bu yana Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU) ve 2005 yılından bu yana Avrupa Meyve Suyu Birliği’nin (AIJN) üyesidir. MEYED, ‘meyve suyu’ kavramını kamuoyuna doğru tanıtmayı, sektör içi işbirliğini geliştirmeyi, firmalar arasındaki bilgi değişimini hızlandırmayı, ilgili araştırmaları desteklemeyi ve kamuoyu ile ilgili kuruluşları meyve suyu ve faydaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar çerçevesinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen panel ve ortak akıl toplantısında GAP Bölgesinin meyveciliğin geliştirilmesi bakımından avantajları ve önündeki fırsatlar değerlendirilmiştir.

MEYED Başkanı Alaaddin Güç,  Bölgede halen hakim olan tarımsal üretimin neredeyse tamamının yıllık bitkilerden oluştuğunu belirterek, ağırlıklı olarak tahıl, bakliyat ve pamuk gibi ürünlerden oluşan bu ürünlerin dönüm başına gelirinin son derece düşük olduğunu dile getirmiştir.  Oysa 2012’de tamamlanacak sulama sistemi ile var olanlarla birlikte sulanabilir arazi miktarının 10.000.000 dönüme ulaşacağını ve bu sulanabilir arazilerin getirisinin çok daha yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sunacağını vurguladı. Bu ürünlerin başında “meyveciliğin” geldiğini ifade eden Alaaddin Güç, son yıllarda, “Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin” öneminin daha iyi kavranmaya başlandığını belirtti.

Sulanabilir arazilerin sadece % 10’u olan 1.000.000 dönümünde meyvecilik yapılması halinde ortaya çıkacak ürünün 5.000.000 ton ve üzeri bir miktarda olacağı belirtilen panelde bu miktarın şu anda üretilen miktarın % 20-25’ine karşılık geldiği ve getirisinin de 1.5 Milyar TL ve üzeri dolayında olacağı yani 1.500 TL/dönüm düzeyinde bir gelir elde edileceği vurgulanmıştır.