Türkiye ile Suriye İşbirliği İçin Proje Teklif Çağrısı!

20 Aralık 2010 Pazartesi 18:04
 • Türkiye ile Suriye İşbirliği İçin Proje Teklif Çağrısı!

Türkiye ile Suriye’nin sınır bölgelerinde yer alan illeri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2006 yılında uygulamaya başlatılan Türkiye ile Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Şanlıurfa’daki ilk uygulama başladı.

Bu Program çerçevesinde hazırlanacak projeler için 20 Aralık 2010 tarihinde teklif çağrısına çıkılmıştır.

Projelere 2.500.000,00 TL Hibe Desteği Verilecek!

Bu program çerçevesinde başarılı olan projelere sadece 2010 yılı için toplam 2.500.000,00 TL hibe desteği verilecektir. Bu desteğin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi beklenmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, il özel idareleri ve belediyelerin projelerine % 90’a kadar, sivil toplum kuruluşlarının projelerine % 75’e kadar ve KOBİ’lerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programın Bileşenleri

 • Altyapının Güçlendirilmesi,
 • Teknik İşbirliği ve Kapasitenin Geliştirmesi,
 • Girişimciliğin Desteklenmesi,
 • Kültür ve Turizm.

Olarak belirlenmiştir.

Programın Amaç ve Öncelikleri

Türkiye ile Suriye Arasında Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Şanlıurfa ve El Rakka, Halep, El Haseke illeri arasında işbirliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere;

 • Sosyal ve Fiziki Altyapının Geliştirilmesi,
 • İstihdamın Artırılması,
 • Girişimciliğin Desteklenmesi,
 • Teknik İşbirliği ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi,
 • Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
 • Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi,

Alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

İşbirliği programı çerçevesinde olmak şartıyla Şanlıurfa'daki;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Mahalli İdareler (belediyeler, il özel idaresi) ile Mahalli İdare Birlikleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar…),
 • Üniversiteler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar…),
 • Gerçek veya Tüzel Kişiler (Kooperatifler, KOBİ’ler ve Şahıs Şirketleri),

Proje başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

Başvurular, Program Başvuru Rehberinin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler aşağıdaki internet adreslerinden temin edilebilir.


www.karacadag.org.tr
www.investinurfa.org.tr
www.projekoordinasyon.org

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce proje temel bilgilerini aşağıdaki bağlantılardan Başvuru Veri Giriş Formunu (BVGF) doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur. Ayrıca, bu formun matbu nüshası (çıktısı) da Başvuru Formuna eklenmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir Alındı Belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Rehberin ekleri için tıklayınız.

Broşür için tıklayınız

Başvuru Veri Giriş Formu(BVGF) bağlantıları

Altyapının Güçlendirilmesi Bileşenine başvurmak için tıklayınız.

Teknik İşbirliği ve Kapasitenin Geliştirmesi Bileşenine başvurmak için tıklayınız.

Girişimciliğin Desteklenmesi Bileşenine başvurmak için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bileşenine başvurmak için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi Başvuru Yeri

Başvuruların alınması için son tarih 03 Şubat 2011 saat 18.00dır. Son başvuru saatinden sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

ŞANLIURFA BAŞVURU BÜROSU

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

Program Yönetim Birimi Başvuru Masası

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Binası, Paşabağı Mahallesi, Adalet Caddesi No: 7/A ŞANLIURFA 

Sorularınız İçin

Program hakkındaki sorularınız için pyb@karacadag.org.tr adresine e-posta atabilir ve Program Yönetim Biriminin 0412 237 12 16-17 dâhili 1125 nolu telefonunu arayabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.12.2010

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ