81 Proje İçin Destek Sözleşmeleri İmzalandı

4 Ocak 2011 Salı 16:45
  • 81 Proje İçin Destek Sözleşmeleri İmzalandı

Ajansımız tarafından 2010 yılı içerisinde proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulamaya konulan iki Mali Destek Programı (Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı) kapsamında başarılı olarak destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşme imzalama süreci tamamlandı.

Öncelikle bu programlar kapsamında başarılı olarak asil listede yer alan proje sahipleri ile destek sözleşmesi imzalandı. Ancak, yapılan tebligata rağmen yasal olarak öngörülen süre içerisinde gerekli belgeleri temin ederek sözleşme imzalamaya gelmeyen projeler yerine yedek listelerden sırayla proje sahipleri sözleşme imzalamaya çağrıldı.

Bu mali destek programları için belirlenen bütçe limitleri ile sınırlı olarak 84 proje sahibi ile sözleşme imzalandı. Fakat 3 proje, sözleşme imzalandıktan sonra, farklı nedenlerle (ikisi proje sahiplerinin kendi talepleri üzerine ve birisi de proje sahibinin sorunları nedeniyle Ajansımız tarafından) feshedilmiştir.

Sonuç olarak, 2010 yılında Ajansımız tarafından toplam 81 projeye hibe desteği verilmesi için destek sözleşmeleri imzalanmış olup % 40 ön ödemeleri (avans) proje hesaplarına aktarılarak uygulama başlatılmıştır. 81 proje için Ajansımız tarafından toplam 22.322.222,69 TL hibe verilecek; proje sahiplerinin eş-finansman katkısıyla (19.818.868,19 TL) birlikte Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde toplam 42.141.090,88 TL’lik bir yatırımın gerçekleştirilmesine yol açacaktır.

İzleme ve değerlendirmeleri Ajansımız Uzmanları tarafından yapılmakta olan bu projelerin uygulanmasıyla, bölgemizde sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizmin gelişmesi, üretim ve ihracat kapasitesi ile istihdamın artması öngörülmektedir.

 EŞ FİNANSMAN KREDİSİ

Ajansımızdan projeleri için mali destek alan KOBİ’lerin eş finansman sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Ajansımız tarafından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Finans Bank ile İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır.

Bu Protokollere dayanılarak ilgili bankalardan proje sahipleri tarafından eş finansman için 15 Aralık 2010 tarihi itibariyle 3.930.000,00 TL ve 485.000,00 EURO kredi kullanılmıştır. Ayrıca, projelerin teminatı olarak proje sahiplerinden alınan Teminat Mektubu da bankalardan alınan bir gayri nakit kredi çeşididir. Projelerin teminatı olarak 1.218.000,00 TL Teminat Mektubu söz konusu bankalardan alınarak Ajansa verilmiştir.

Proje desteklerinin ön ödeme usulü ile gerçekleştiriliyor olması, şirketlerin proje başlangıcındaki işletme sermayesi ihtiyacını giderici yönde müspet etki oluşturmaktadır. Takip eden süreçte, proje uygulama usullerimiz gereği şirketlerin de eş finansman sağlaması gerektiği için yabancı kaynak (banka kredisi) kullanımının artış göstereceği değerlendirilmektedir.

Ekonomik Gelişme MDP kapsamında sözleşme imzalanan proje listesi için tıklayınız.

Turizm Altyapısı MDP kapsamında sözleşme imzalanan proje listesi için tıklayınız.

Program bazında desteklenen projelere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.