Dfd Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!

7 Ocak 2011 Cuma 21:49
  • Dfd Programı Başarılı Projeleri Belirlendi!

Ajansımız tarafından 2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 13 Kasım 2010 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Son başvuru tarihi 17.12.2010 olan Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 61 proje teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri Ajans personelinden oluşan 6 kişilik bir Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Genel Sekreter tarafından başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce Ajans personeli marifetiyle her bir projenin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları ayrı ayrı incelettirilerek uygun olmayan maliyetler bütçeden çıkarılmış ve abartılı bütçe kalemleri düşürülmüştür.

Bu inceleme sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden 28 proje teklifi Asil Listede, 9 proje teklifi ise Yedek Listede yer almıştır. Başarılı proje listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı proje listesi onaylanmıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 28 projeye toplam 1.162.997,34 TL hibe desteği verilecektir.

Grafik 1- Proje Sayısının İller Bazında Dağılımı

 

Grafik 2- Proje Bütçelerinin İller Bazında Dağılımı

Projelerin uygulanması için 3 aylık bir süre öngörülmektedir.

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

DFD Sözleşme Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler (Sözleşme İmzalayacak Başvuru Sahipleri için Bilgi Notu)

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değerin puan aldıkları için veya diğer sebeplerle elenerek Asil ve Yedek Listelerde yer almayan proje tekliflerinin sahiplerine elenme gerekçeleri ve aldıkları puan yazılı olarak bildirilecektir.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  07.01.2011

 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ