Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuruları Başladı

21 Ocak 2022 Cuma 12:00
  • Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuruları Başladı

Ajansımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizde kalkınmanın yerelden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamaktadır. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) yerelde Ajansımız tarafından koordine edilmektedir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

2022 yılı için bu programa başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.


İlk aşamada 18 Şubat 2022 tarihine kadar ön başvurular/proje fikirleri alınacak ve proje havuzu oluşturulacaktır. Daha sonra uygun bulunan proje fikirlerinin geliştirilmesi ve nihai başvuruların alınması Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Proje fikirleri https://fikir.karacadag.gov.tr/ üzerinden sisteme girilecek olup ayrıntılı bilgi için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir:


Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi


E-posta adresi: pyb@karacadag.gov.tr


Telefon: 0 412 237 12 16/17

Not: Sisteme ilk defa giriş yapacak paydaşlarımızın pyp@karacadag.gov.tr adresine kurum/kuruluş bilgilerini göndererek sistem kayıtlarını yaptırması gerekmektedir.

SOGEP ile İlgili Detaylı Bilgi İçin TIKLAYINIZ