Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2 Bölgesi’nin Gelecek Beş Yılını Planlıyor

19 Ağustos 2022 Cuma 17:12
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2 Bölgesi’nin Gelecek Beş Yılını Planlıyor

Ajansımız, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi’nin topyekûn kalkınmasına yön verecek, bölgeyi rekabetçi ve yenilikçi bir boyuta taşıyacak 2024-2028 dönemi Bölge Planı hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları konulu 2022/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği ve bölge planları hazırlama kılavuzuna göre yürütülecek olan çalışmalar kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde Sanayi (Üretim ve Dış Ticaret), Turizm ve Kültürel Miras, Sosyal Kalkınma, Tarım ve Kırsal Kalkınma olmak üzere dört adet tematik çalışma grubu kurulmuştur. Bu tematik çalışma gruplarına bölgenin bütün paydaşları katılımcı bir süreç ile dahil edilmektedir.


2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen TRC2 Bölge Planı (2024-2028) hazırlık çalışmaları kapsamında veri toplama, mevcut durum analizi hazırlama, il çalıştayları ve saha ziyaretlerinden oluşan kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Hazırlık faaliyetlerinden biri olan çalıştaylar, Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla 23 Ağustos 2022’de Diyarbakır’da ve 25 Ağustos’ta Şanlıurfa’da start verecek olup, elde edilen sonuçlar önümüzdeki beş yıla ışık tutacaktır.