Sözleşme İmzalamaya Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine!

14 Ocak 2011 Cuma 18:48
  • Sözleşme İmzalamaya Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine!

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili stk/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili stk/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

Sözleşme  ekleri çin tıklayınız.