Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

18 Ocak 2011 Salı 14:59
  • Teknik Destek Başvuruları Sonuçlandı!

Ajansımız tarafından 2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 3 Aralık 2010 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

Son başvuru tarihi 31.12.2010 olan Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza 43 proje teklifi teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri Ajans personelinden oluşan 4 kişilik bir Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 proje teklifi Ön İnceleme aşamasında, 4 proje teklifi de Nihai Değerlendirme aşamasında elenmiş ve 35 proje teklifi ise başarılı olup Asil Listede yer almıştır.

Bu program kapsamında başarılı olarak Asil Listede yer alan 35 proje ile Ajans’tan istenen teknik desteklerin yaklaşık maliyeti 451.122,00 TL’dir.

Grafik 1- Proje Sayısının İller Bazında Dağılımı

Grafik 2- Proje Bütçelerinin İller Bazında Dağılımı

 

Projelerin uygulanması için en fazla 1 aylık bir süre öngörülmektedir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu eşik değerin puan aldıkları için veya diğer sebeplerle elenerek Asil Listede yer almayan proje tekliflerinin sahiplerine elenme gerekçeleri ve aldıkları puan yazılı olarak bildirilecektir.

Proje hazırlayarak Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün stk, kurum kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  17.01.2011

 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ