Sözlü Yarışma Sınavını Kazananlar

28 Ocak 2011 Cuma 13:32
  • Sözlü Yarışma Sınavını Kazananlar

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek Uzman Personel, İç Denetçi ve Destek Personeli (Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi) alımı amacıyla yapılan PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda belge ve bilgileri tam olan, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen ön şartları sağladığı anlaşılan, nitelikleri istihdam edilecek branşa uygun ve en fazla geçerli niteliğe sahip adaylar 24-25 Ocak 2011 tarihlerinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) alınmıştır.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav (mülakat) ve değerlendirme sonucuna göre, aşağıdaki adaylar sınavda başarılı olmuştur.

 

UZMAN PERSONEL KAZANANLAR LİSTESİ

S.N.

ADI

SOYADI

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1

ESER ÇAĞLAR

YILMAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT

2

ADEM

ERDURUCAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT

3

ARMAĞAN

ÇELİK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME

4

MEHMET FATİH

ESLEMEZ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ

5

ELİF

ATAR

ODTÜ

JEOLOJİ MÜH.

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; İktisat, İşletme, Sosyoloji ve Jeoloji Mühendisliği alanlarında toplam 5 (beş) aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, bu alanlarda 70 (yetmiş) ve üstü puan alan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenmemiştir. 

İÇ DENETÇİ KAZANAN LİSTESİ

S.N.

ADI

SOYADI

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1

ŞEHMUS

AYYILDIZ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

KAMU YÖNETİMİ

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; İç Denetçi olarak sınava gelen 1 (bir) aday 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, İç Denetçi olarak sınava gelen başka aday olmadığı için yedek aday belirlenmemiştir.

 

DESTEK PERSONELİ (BHİG) KAZANAN LİSTESİ

S.N.

ADI

SOYADI

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1

MEHMET

ÖZTEK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

GAZETECİLİK

 

Sınav Kurulu’nca yapılan değerlendirmede; Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi olarak 1 (bir)aday, 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak başarılı bulunmuş; ancak, bu alanda 70 (yetmiş) ve üstü puan alan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenmemiştir.

Sözlü Yarışma Sınavını kazanan adaylarla ilgili olarak bundan sonraki süreç aşağıdaki gibi olacaktır.

Ajans Yönetim Kurulunca, sınavda başarılı olan adayların Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 14/ğ maddesine göre işe alınması ile ilgili karar alındıktan sonra, Ajans Genel Sekreterliğince adayların adreslerine “Göreve Başlama İçin Çağrı” gönderilecektir.

Göreve Başlama İçin Çağrıyı alan adayların Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 16/2 nci maddesi uyarınca bu çağrının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş)gün içerisinde istenen belgelerle birlikte sözleşme imzalamak ve göreve başlamak üzere Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 28.01.2011

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ