Ajansımızdan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Proje Hazırlama Eğitimi

11 Kasım 2022 Cuma 18:52
  • Ajansımızdan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Proje Hazırlama Eğitimi

Ajansımızın bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarda proje hazırlama kültürünün ve altyapısının geliştirilmesi adına çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu amaçla Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü personeline Proje Hazırlama Eğitimi verildi. Eğitimde Kalkınma Ajanslarına ve diğer ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlara sunulacak projelerin hazırlanması, yazılması ve yürütülmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Eğitimlerde, Proje, Program, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, PEST, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri, Planlama, Faaliyet Planı, İş Paketleri, Gantt Şeması, Proje Ekibi, Sorumluluk Atanması, Risklerin Belirlenmesi Analizi ve Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Başvuru Formu, Bütçe ve Özgeçmişlerin KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak sunuldu.

Ajansımızdan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Proje Hazırlama EğitimiAjansımızdan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Proje Hazırlama EğitimiAjansımızdan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Proje Hazırlama Eğitimi