Ajansımızdan Çınar Kaymakamlığına Proje Hazırlama Eğitimi

11 Kasım 2022 Cuma 14:53
  • Ajansımızdan Çınar Kaymakamlığına Proje Hazırlama Eğitimi

Ajansımız, bölgemizdeki potansiyel girişimci, STK, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Çınar İlçesi Kaymakamlığı Proje Ekibine Proje Hazırlama Eğitimi (PCM) verdi.

19 kişilik proje ekibine eğitimler boyunca Kalkınma Ajanslarına ve diğer ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlara sunulacak projelerin hazırlanması, yazılması ve yürütülmesine yönelik bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde, Proje, Program, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, PEST, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri, Planlama, Faaliyet Planı, İş Paketleri, Gantt Şeması, Proje Ekibi, Sorumluluk Atanması, Risklerin Belirlenmesi Analizi ve Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Başvuru Formu, Bütçe ve Özgeçmişlerin KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak sunuldu.
Ajansımızdan Çınar Kaymakamlığına Proje Hazırlama EğitimiAjansımızdan Çınar Kaymakamlığına Proje Hazırlama EğitimiAjansımızdan Çınar Kaymakamlığına Proje Hazırlama Eğitimi