Diyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk Kaynak

16 Ocak 2023 Pazartesi 12:01
  • Diyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk Kaynak

Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım fonu kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesinin yereldeki ortaklarından Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 8 Milyon Avroluk’luk kaynağı projelerde kullanılmasını sağlayacak. SEECO Projesi’nin başlangıç toplantısı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile STK ve kamu kurumlarını temsilcilerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ”Her proje umuttur. Her gayret bu topraklar için hareketlilik, bereketliliktir. Bu kaynak sayesinde stratejik ürünler ve gençlere yönelik projeleri hayata geçireceğiz ”dedi.

 

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise, her sektörde çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, Kadınlar ve gençlere yönelik SEECO projesinin bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağını anlattı. Vali Ali İhsan Su, ”Bizler Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak Şanlıurfa ve Diyarbakır’da çok önemli yatırımlar, çok önemli projeler gerçekleştirip illerimizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri şunları söyledi: “2021 yılında başladığımız ve toplam bütçesi 39,5 Avro  olan projemizin, 2024 yılı Aralık ayında tamamlanması hedefliyoruz. Bu süre içinde yerelde uygulama ve koordinasyon kapasitesi yüksek kalkınma ajansımızın bu proje ile yerel kalkınma açısından bölgeye önemli katkılar sunacağına eminim. Bakanlık olarak bölgesel kalkınma politikalarımızla, bölgelerimizin potansiyelini en doğru şekilde değerlendirecek programları ve projeleri hayata geçiriyoruz. Temel amacımız, refahın yurt sathında dengeli yayılmasını sağlamak ve tüm bölgelerimizin ulusal kalkınma sürecine katkısını azami seviyeye çıkarmaktır.2006 yılından bu yana faaliyet gösteren kalkınma ajansları, bölgelerimizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen temel kurumlarımızdır. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün “Yerelden ulusala, ulusaldan küresele” vizyonuyla yürüttüğü SEECO Projesi; Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri dâhil olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta (11 ilde) kadınların ve gençlerin istihdamının artırılmasında önemli bir model oluşturacaktır. Türkiye yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu olma yönünde ilerlemektedir. Girişimcilik ve inovasyon gücünün, kalkınma hızını doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının girişimcilik, sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon alanlarındaki teşviklerini SEECO Projesi ve benzeri projelerle çeşitlendirmeyi ve artırmayı planlıyoruz.

Ülkemizde son yıllarda daha çok gündeme gelen sosyal girişimciliğin kamu kurumları tarafından desteklenmesi ve bu ekosistemin geliştirilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu bağlamda kalkınma programları içinde yenilikçi bir istihdam alanı oluşturan sosyal girişimcilik; sosyal sorunları bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi hedeflemektedir. Bu girişimler sosyal ekonominin önemli aktörleri olarak kooperatif, sivil toplum kuruluşu ya da işletme yapıları içerisinde hayat bulmaktadır.

Bu minvalde ajanslarımızın eliyle kadınların ve gençlerin yeni girişimler kurarak kurumsallaşmasını ve ürettikleri ürünlerin hak ettiği katma değere ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Genel Müdürlüğümüz tarafından ilan edilen 2022-2023 yılları için “Genç İstihdamı” temasına uygun bir şekilde; SEECO Projesi kapsamında, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimiz dahil olmak üzere kadınlarımız ve gençlerimizin beceri düzeylerinin gelişmesine ve istihdam olanaklarının artmasına yönelik çeşitli eğitim ve mentorluk hizmetleri verilecektir. Söz konusu eğitim ve mentorluk destekleri neticesinde yeni girişimcilerin sağlanacak hibeler ile bölgede faaliyete başlaması, mevcut girişimcilerin kapasitesinin geliştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun geçim kaynağı merkezlerinin açılması hedeflenmektedir. Karacadağ Kalkınma Ajansımız da 8 milyon Avro proje bütçesi ile bölgede kadınlar ve gençlerin sosyal girişimcilik yoluyla istihdamda yer almasını, geçim kaynağı tesisleriyle yenilikçi fikirlerin ürünlere dönüşmesini ve bu alanda bölgesel ve ulusal sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini sağlayacaktır.”

Diyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk KaynakDiyarbakır ve Şanlıurfa Ekonomisine SEECO’dan 8 Milyon Euro’luk Kaynak